Hiroshi Sugimoto: Dioramas

Gemsbok, 1980, gelatin-silver print
California Condor, 1994, gelatin-silver print
Earliest Human Relatives, 1994, gelatin-silver print
Manatee, 1994, gelatin-silver print
Ordovician Period, 1992, gelatin-silver print
Wapiti, 1980, gelatin-silver print
Neanderthal, 1994, gelatin-silver print
Stellar Sea Lion, 1994, gelatin-silver print
Homo Ergaster, 1997, gelatin-silver print